‭2,1‬ פקולי קללח: גזעי עצים מצופים בגבס וב13לח המ^כל.מקסמיו של המקום הנמוך ביותר בעולם (ראה הסבר מפורט בעמוד קודם‭.(‬