5 קלניפות הסחף בחוף המערבי של ים־המלח, משמאל מצוק ההעתקים.