‭4,3,2‬ פני ים־הקלח מהאדים בעיקר בימות הקיץ ולעתים נוצר קרום דקיק של גבישי מלחים הצפים על־פני המים.אלה הם גבישי גבס ובעיקר גבישי מלח המאכל.הרוח שוברת קרומים אלה לרסיסים השוקעים בקרקעית הים,אולם בשולי הים הנסוג או בבריכות האידוי מצויים אי פה ואי שם סלעים וגזעי עצים התומכים בפיסות קרום אלה,ומאפשרים לעוד מלת לשקוע סביבן,וכך נוצרות פקוריות הקלח.עם ירידת פני הים זכו גזעי עצים,ששרדו בשוליו, להתכסות במלחים וליהפך לעמודי קלח. איך זה שישנם גזעי עציםבןם־הקלח?אלה הם שרידים של עצים, שגדלו במקום לפני כ־‭150‬

‭4,3,2‬ פני ים־הקלח מהאדים בעיקר בימות הקיץ ולעתים נוצר קרום דקיק של גבישי מלחים הצפים על־פני המים.אלה הם גבישי גבס ובעיקר גבישי מלח המאכל.הרוח שוברת קרומים אלה לרסיסים השוקעים בקרקעית הים,אולם בשולי הים הנסוג או בבריכות האידוי מצויים אי פה ואי שם סלעים וגזעי עצים התומכים בפיסות קרום אלה,ומאפשרים לעוד מלת לשקוע סביבן,וכך נוצרות פקוריות הקלח.עם ירידת פני הים זכו גזעי עצים,ששרדו בשוליו, להתכסות במלחים וליהפך לעמודי קלח. איך זה שישנם גזעי עציםבןם־הקלח?אלה הם שרידים של עצים, שגדלו במקום לפני כ־‭150‬

קרום דקיק של גבישי מלחים הצפים על פני המים . אלה הם גבישי גבס ובעיקר גבישי מלח המאכל . הרוח שוברת קרומים אלה לרסיסים השוקעים בקרקעית הים , אולם בשולי הים הנסוג או בבריכות האידוי מצויים אי פה ואי שם סלעים וגזעי עצים התומכים בפיסות קרום אלה , ומאפשרים לעוד מלת לשקוע סביבן , וכך נוצרות פקוריות הקלח . עם ירידת פני הים זכו גזעי עצים , ששרדו בשוליו , להתכסות במלחים וליהפך לעמודי קלח . איך זה שישנם גזעי עצים בןם הקלח ? אלה הם שרידים של עצים , שגדלו במקום לפני כ 150 שנים . קיומם מעיד על כך , שהרצועה בה הם מצויים הייתה יבשה באותה עת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור