‭3,2‬ נחל פרצים מךנחתר כולו בסלעי תואר הלשון.בקירות הנחל נראים פסים בהירים וכהים לסירוגין. מקורן של השכבות, האופייניות לחואר הלשון,בחומרים השונים ששקעו בקיץ ובחורף באגם הקדום ובקצב שקיעתם. 3 קימוטים דמויי ער3קזקות בקיר החואר של ק?יון נחל פלצים. 2 ה"קזפינקסים" בנחל פרצים - התחתרות הנחל בסדקים ש3חואר הלשון הפריך הייתה מהירה והביאה ליצירת קניונים,שקירותיהם זקופים ומפוסלים.

מקורן של השכבות , האופייניות לחואר הלשון , בחומרים השונים ששקעו בקיץ ובחורף באגם הקדום ובקצב שקיעתם . 3 קימוטים דמויי ער 3 קזקות בקיר החואר של ק ? יון נחל פלצים . 2 ה"קזפינקסים" בנחל פרצים - התחתרות הנחל בסדקים ש 3 חואר הלשון הפריך הייתה מהירה והביאה ליצירת קניונים , שקירותיהם זקופים ומפוסלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור