ו "מנהלת־הקמח" הנקראת "קן^רת־ הקמח‭,"‬חתורה בקניון נחל־פךצים.בנוף זה מצויות כמה מנהרות תת־קרקעיות טבעיות. הן נוצרו לאורך סדקים במקומות שבהם השכבות התחתונות רכות מן העליונות ןהבלןה לצדדים מהירה יותר מאשר בשכבות העליונות.