3 נטיף צר וארוך תקיף רחב יותר.ההשקעה בנטיף - כגודל הטיפה, לזקיף-התרסקות הטיפה יוצרת מעגל השקעה על שטח רחב יותר.מקץ ימים רבים ייפגשו. בתמונוף מעבר לדף: ק?ץךת־ה?טיפים ?נחל שולק.היכל המוזיקה הקפואה,היכל הפסלים שיצר הטבע.נטיפים תקיפים,שלמים ושבורים,שפע צורות שכינוייהן פרי דמיונו של האדם: מסכים,עמודים, טורטים,פגודות,כובע מקסיקני ועוד.