2 כמעט נשיקה - זקיפים בעלי צורת אלמוגים בעת ההתגבשות והצמיחה לעבד המפגש עם הנטיף שמעל.