2 אל מסתרי הנקיק השחור.הנחל "מדלג" ונופל,הירידה מסוכנת - רד בזהירות בעזרת ציוד מתאים.