‭9 2‬לג מים זורם על משושי הבזלת בזויתן עליון.תופעת המשושים בבזלת נוצרת בזמן סידוק הלבה המתמצקת,בתנאי שהקילוח עבה והלבה אחידה.