2 מפל זויתן,בראשו ?ךכת־מים ובה משושים גדולים בלתי מושלמים. על גדות הנחל צומח מלבלוב.אפשר לזהותו בנקל על־ידי המיץ החלבי המר והרעיל הנוטף ממנו בהיפצעו, והמבנה המיוחד של הפרח.