1 הברכה שמעל מפל הןויתן-האחרונה בבריכות זויתן עליון.מכאן נופלים המים אל הקטע התיכון של הנחל.