2 הר־9ךס.הר־הגעש המושלם ביותר בךמת־הגולן,בעל לוע מרכזי ניכר.