1 תל־טבעת ליד קיבוץ אור־טל.בתמונה ניכר הבור העגול שהיה קיים כאן תחילה, ובמרכזו תל־הבזלת הקטן הפוקק את תור היציאה.