2 נ'ובה ליד כביש קלע-מקץדה.במקום זה התחוללו התפוצצויות כבירות כתוצאה מהתפרצות מן העומק של הגז הגעשי. בתמונוף מעבר לדף־. בלכת רם.שקע שנוצר במקום בו ניצב פעם הר־געש,והתמלא במים לאחר מכן.