ו נחל עולבים מן האוויר.שכבות הבןלת והקרקע הבזלתית מצביעות על שמונה תקופות של פעילות געשית במשך 800 אלף שנה.