1 בנית המוביל הארצי על־ידי חברת מקורות החלה בשנת ‭.1953‬ המוביל הופעל לראשונה ביום לי בסיון תשכ"ד, 10 ביוני ‭.1964‬