2 ב" תעלת היךדך המתוחה,שבבקעת ביתץטופה זורמים המים בכוח הגרביטציה.