4 פגישת החוצבים במנו־ןךת מנשה.אחרי תוזנתמנעןה נחצבו שתי מנהרות: מנהרת מנשה אי ומנהרתמנשהב‭.'‬