ז הנחת צינורות ה"סיפוף' בנחל עמוד. ה"סיפון" העלה את המים מרום של ‭-100‬ ל־‭+50‬ מטרים.