מפעל המים הארצי

אריה איסר בפני מתכנני המים בארצנו עמדה בעיה הנדסית כלכלית , שהוצבה על ידי התנאים האקלימיים והגיאוגרפיים . בעיה זו נבעה מהחלוקה הבלתי שווה של המשקעים באזורי הארץ השונים , שהתבטאה בחלוקה של מקורות המים במדינה - בעוד שבחלק המרכזי והצפוני מרוכזים כ 80 ° / 0 ממקורות המים , הרי באותם אזורים נמצאים רק כ 40 ° / 0 משטחי האדמה הראויים לעיבוד , ואילו בדרום מצויים רק כ 20 % ממקורות המים , אבל 60 ° / 0 מהקרקעות הראויות לעיבוד . התכונה המאפיינת את המשקעים בישראל היא התנודה הגדולה בכמות המשקעים כל שנה ושנה , שנעשית קיצונית ככל שמתקרבים למדבר . שינויים אלה מתבטאים בשפיעת המעיינות ובכמות המים היורדת בשטפונות לכינרת . כדי להתמודד עם שינויים אלה ולהבטיח ויסות אמין באספקת המים , יש לפתח כושר אגירה רב שנתי אשר בתנאים הטבעיים של ישראל ניתן להשיגו ולהפעילו רק על ידי צירוף כמה מאגרים גדולים , בעיקר מאגרים תת קרקעיים , מאגרי מי תהום . נוסף לבעיית הוויסות הרב שנתי , קיימת גם בעיית הוויסות העונתי , מאחר וכ 70 ° / 0 מהגשמים יורדים במשך שלושה חודשים בלבד ואילו שאר חודשי השנה , ובעיקר חודשי הקיץ , הם צחיחים ויש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור