3 המוביל המלוח, המסלק את מי המעיינות המלוחים הנובעים בכינרת,אל הירדן הדרומי.