1 מ?לס מי הכגלת can הארץ צמאה,צמחי אלף־^לה נחשפו בחוף הדרומי.