2 "שם,על חוף הים, יש דקל שפל־צמרת, קתור־שערהדקל לתינוק שובב,שגלש למטה,ובמי כנךת,וב:מי ‭r\‬ קןשכשך רגליו‭."‬ רחל.