1 דיג הלבנונים (סרדינים) גורם בעקיפין לשיפור איכות מי האגם.