2 אגם כנרת ואגן ההלןוות - צילום לוויין. הצבעים האדומיםצמחייה ירוקה.