מפלס מי הכינרת עלה ...

יצחקי גל " ים גנזקד נקיא על שם הארץ העמזכה לז . דזחנז ארבעים אצטדיזת זאזדמ כ . 140 אף על פי כן מימיו מתוקים וראויים לשתייה , כי מימיו קלים יותר מן המשקע העבה של האגמים , והם נקיים , כי הים מסתיים בכל צדדיו בחול וחצץ . חומם נעים בשעת שאיבתם יותר ממי נהרות ומעיינות , ואף על פי כן נשארים המים נצוננותם , שלא כפי שניתן לשער על פי אורכו של הים ... מיני הדגים שבים שונים בטעם ובמראה משאר דגים . הירדן חותך אותו באמצעו . " יוסף בן מתתיהו - מלחמת היהודים ג ' י , ' ז ( תרגום ש . חגי . ( כ 900 ו שנים עברו מאז כתב יוספוס פלביוס מלים אלה . לים גנוסר קראנו כנךת והפכנוהו למאגר המים הארצי שלנו . את מימיו "המתוקים והראויים לשתייה " אנו שואבים לגובה של 350 מטרים , מזרימים אותם למרכז הארץ ולדרומה ומנצלים כל טיפה אפשרית מ 4 . 3 מיליארדי המטרים המעוקבים שבו להשקיה , לשתייה ולרחצה . אך האגם משמש גם לרחצה , נופש ודיג ונם לניקוז ביוב . בכך יש משום סכנה לאיכות המים שבו . כל אדם הטובל במי הכינרת , או הנופש בחופה , או החי באזור הכינרת או באזור אגן ההיקוות ליד אחד הנחלים הזורמים אליה , חייב לזכור , כי המים שהוא ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור