1 אתר נהךים: תל־אור;האגם;ממול הקזכר הגדול ותעלת־האפס;בנין תחנת הכוח; תעלת־העוךפים;ואפיק הירדן.