3 היךדן למרגלות תךזנת הכוח נסרים: המבנה העליון הוא ס5ר הבנוי על קצה תעלת בטון הנמשכת מאגם נהריים.מהסכר יוצאים שלושה צנורות (שניים כוסו בבטון לשם הגנה, את השלישי לא הספיקו לכסות ולכן הוא בולט בצבעו החלוד‭,(‬שהורידו את המים מגובה של 27 מטרים.כוח המים שזרם במהירות של 60 מטרים מעוקבים בשנייה,במפל של 27 מטרים הפעיל את והטורבינות (הבניין התחתון‭.(‬מן הטורבינות חזרו המים אל אפיק ה?ךךן הישן וזרמו בדרכם העתיקה לעבר ים־המלח.