1 תנגלת־האפס והקז5ר הגדול,ממול האגם ופתח התעלה הקטנה, שהובילה אל תחנת הכוח.