3 פועלים עבריים בסוף שנות העשרים. בנהריים התאספו פועלים מוותיקי העליות הראשונות ו"גדוד העבודה‭,"‬ פועלים חקלאיים מהמושבות ופועלי בניין מהערים,חברי גרעיני התיישבות ופלוגות עבודה,שעבודה שכירה זו תשמש להם ברבות הימים בסיס להתיישבותם.