המפעל בנהריים חלק־הארי של מפעל רוטנברג השתרע על שטח של 6000 דונם מאדמת עבר־הירדן.על מחצית משטחו עמד המפעל ההידרולי על תעלותיו,סכריו,גשריו, האגם והתחנה שלו. החלק האחר נועד לשיכוני העובדים, לשדה תעופה קטן, לזריעה,לנטיעה ולמרחב חיים. ‭.1‬הסכר הימני מנתק את תעלת האפס מהירדן;הסכר המעךבי מעביר עודפים מתעלת האפס לאפיק הישן של הירדן. ‭".2‬תעלת־האפס" - תעלה שנחפרה מהירדן אל הירמוך.נקראת "תעלת האפס" משום שהיא בנויה ללא כל שיפוע ולכן יכלו המים לזרום בה משני הכיוונים מהירדן לאגם נהריים ומהאגם לאפיק הירדן הי

המפעל בנהריים חלק־הארי של מפעל רוטנברג השתרע על שטח של 6000 דונם מאדמת עבר־הירדן.על מחצית משטחו עמד המפעל ההידרולי על תעלותיו,סכריו,גשריו, האגם והתחנה שלו. החלק האחר נועד לשיכוני העובדים, לשדה תעופה קטן, לזריעה,לנטיעה ולמרחב חיים. ‭.1‬הסכר הימני מנתק את תעלת האפס מהירדן;הסכר המעךבי מעביר עודפים מתעלת האפס לאפיק הישן של הירדן. ‭".2‬תעלת־האפס" - תעלה שנחפרה מהירדן אל הירמוך.נקראת "תעלת האפס" משום שהיא בנויה ללא כל שיפוע ולכן יכלו המים לזרום בה משני הכיוונים מהירדן לאגם נהריים ומהאגם לאפיק הירדן הי

האגם והתחנה שלו . החלק האחר נועד לשיכוני העובדים , לשדה תעופה קטן , לזריעה , לנטיעה ולמרחב חיים . . 1 הסכר הימני מנתק את תעלת האפס מהירדן ; הסכר המעךבי מעביר עודפים מתעלת האפס לאפיק הישן של הירדן . . 2 "תעלת האפס" - תעלה שנחפרה מהירדן אל הירמוך . נקראת " תעלת האפס" משום שהיא בנויה ללא כל שיפוע ולכן יכלו המים לזרום בה משני הכיוונים מהירדן לאגם נהריים ומהאגם לאפיק הירדן הישן . הדבר היה נחוץ בשעת שטפונות החורף בירמוך , כדי לשחרר עודפי מים מהאגם , בשעות אחרות הזרימו מים מהירדן לאגם נהריים . . 3 האפיק הישן של הירדן , שיבש בגלל חפירת תעלת האפס והטיית המים לירמוך . . 4 סכר לרוחב תעלת האפס , שהיווה גם את נשי הרכבת מחיפה לדמשק .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור