2 פנחס רוטנברג (במרכז‭,(‬האמיר עב:ךאללה (מימין) והנציב העליון ווקופ (משמאל) בעת טקס הפעלת התחנה-ערב שבועות ‭.!932‬