ו אפיק הלךמוןל- מבט למזרח.בקעת הירמוך היא הגבול הגיאוגרפי בין הנל^ד והגולן.