1 הברכה האמצעית: קיבולה המרבי כ־‭55,000‬ מ"ק מים. ניזונה ממי אמת־הבןאר, אמת־ערוב והבריכה העליונה,כן קולטת את מיעיןצאלח ועיןבוו־אכ הסמוכים לבריכות. מהבריכה האמצעית לא יוצאת כל אמה והמים עוברים ממנה אל הבריכה התחתונה.