2 "קלעת בוראכ" - מצודה תורכית שנבנתה במאה הי"ז,לשמירת בריכות שלמה והדרך.