ו הברכה העליונה בברכות שלם ה,בנויה על־פני השטח ולא כסכר בתוך הערוץ - בשכנותיה.הבריכה מתמלאת במי אמת־הבןאר וממנה יוצאת האמה העליונה לירושלים,שיעדה היה העיר העליונה של ירושלים,כנראה "ברכת חזקיהו‭."‬את מימיה ניתן להעביר,בשעת הצורך,לבריכה האמצעית.