1 "ברכות של מה‭,"‬ שהיוו את לב מערכת אמות המים הקדומות לירושלים,בתצלום מן האוויר.מצד ימין למעלה מתפתלת אמת־הביאר.בחזית התמונה הברכה העליונה ולשמאלה המצודה התורכית "קלעת־בוךאכ‭."‬אפשר לראות בבירור,שהבךכה העליונה נבנתה על־פני השטח בעוד הברכות האמצעית והתחתונה בנויות כסכר בערוץ ואדי אךטאס. הברכה העליונה: קולטת את מי אמת־הביאר, וממנה יוצאת האמה העליונה לירושלים. הברכה האקזצעית: ניזונה ממי אמת־הביאר, אמת־ערוב והבריכה העליונה.מימיה עוברים לבריכה התחתונה. ה‭.5‬רכה התחתונה: מקבלת מימיה משתי הבריכות שמעל