מוט מדידה הכולל דיסקית נעה בשני צבעים,כדוגמת מוט מודדי הדרכים של היום.