גרומא: מכשיר מדידה בנוי על עקרון האנך, שרידיו נתגלו בפומפיי. כשארבעת האנכים מקבילים לנקודת הסימון שעל־גבי המוט המרכזי,הצלב העליון מפולס.המכשיר שימש למדידת השטח כהכנה לבניית האמות.