‭5 3‬לכת ערוב,אליה מנוקזים מי עינות ערוב ןכוזיבה,וממנה מוזרמים באמה אל בריכות שלמה.