2 שרידי אמה בנויה, שהוליכה את מי עינות כחיבה ודילבה אל ברכת ערוב.