ו אמת־העתב מתפתלת לאורך 40 ק"מ,בשיפוע של פרומיל אחד,כלומר מטר אחד של ירידה לכל קילומטר דרך.רובה של אמת־ערוב חצובה בסלע ומקורה בלוחות אבן.