3 אמת־הערוב ניזונה ממספר מעיינות. הנביעה הדרומית ביותר היא עין כוזיבה,כנראה שזהו מקום הולדתו של בר־כוכבא.