2 מי אמת־הבןאר מגיעים בתעלה פתוחה לברכה העליונה של כרכות ‭!tin.‬