ו אמת־הבןאר שהוקמה ככל הנראה על־ידי הורדוס,שוקמה ושופצה פעמים אחדות. באחרונה שופצה על־ידי הבריטים (בשנים ‭,(1927-1921‬שבנו ?ואדי ביאר סכר לאיגום מי השטפונות והחדרתם למנהרת אמת הביאר באמצעות פירים. בתמונה: אזור הסכר כפי שהוא נראה בחורף.