‭2.1‬ מי מעינות־הבןאר מובלים באמה,חלקה חצובה במנהרה וחלקה בהנעלה פתוחה.מנהלת אמת־הבןאר: בראשיתה,סמוך למעיין,חצובה האמה כתעלה ומקורה בלוחות אבן,המשכה מנהרה חצובה בסלע לאורך ‭2.8‬ ק"מ.סמוך לברכות שלמה בנויה אמת־הבןאד כךנעלה ?תוחה (ראה תמונות) המוליכה את המים לברכה העליונה של ברכות שלמה.