אמות המים הקדומות לירושלים

יוחנן בן יעקב מפעלי המים - עניין עתיק יומין מלך מארי הקים בארצו , מסופוטאמיה , מפעלי מים במאה הי " ח לפני הספירה . בכתובת מימיו נאמר : "בארץ המושב מנוחה הושבתי , התעלות פתחתי , דלי בארצי הסרתי . " סנחריב מלך אשור 681-704 ) לפנה '' ס ) הצטיין במפעלי בנייה . בימיו נבנו מפעלי מים מרשימים בנינוה ובאךביל . בכתובת הקדשה בארביל , מציין סנחריב : "אני סנחריב מלך העולם חפרתי תעלה למרכז העיר ארביל ... גרמתי למים להיישיר מהלכם . " תעלה זו חצובה במנהרה לאורך 15 ק " מ ! ידועות מערכות מים רבות בעולם העתיק . הרומאים העלו נושא זה לשיא השכלול והפיתוח . פרונטינוס , נציב המים הרומי בשנים , 704-97 מציין בדבריו : "את שורת מבנים חיוניים אלה , הנושאים מים כה רבים , השווה אם תרצה לפירמידות הבטלות או לבנייני היוונים שפרסומם רב , אבל מועיל בהם - אין " ( ראה בהרחבה : "אמות המים בעולם היווני רומי " מאת יזהר הירשפלד , תשל '' ו , בית ספר שדה כפר עציון . הציטוטים לעיל - משם . ( עיקרו של מפעל המים לירושלים הוקם על יסוד הידע הרומי שהובא ארצה בימי שלטון האימפריה הרומית בארץ . קשריו האישיים של הורדוס עם אוגוסטוס קיסר וע...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור