3 עין חוד.נקבת הנביעה נחצבה לתוך הסלע בצורה אופקית. גובה הניקבהבין60 ל־80ס"מ.המים זורמים באמה צרה החצובה בקרקעית הניקבה. כאשר מפלס הנביעה היה קרוב לפני השטח השתמשו בשיטת המנהרה (כמו בעין־חיניה) וכאשר מפלס הנביעה היה בעמק רב יותר נחצבה נקבה (כמו בעיךרזוד או בעיןאל־רזץךק‭.(‬