1 נקבת הנביעה בבתיר,חצובה בצורת יתד,חלקה התחתון משמש כאמה להזרמת מי הנביעה החוצה.