1 עין אל־ךדנךק.נקבה חצובה בסלע לתוכה חודרים שורשי עצים הצומחים על הקרקע מספר מטרים מעל תקרת הניקבה.